20.09.2016

Про покликання і місію фармацевта

«Дорогі фармацевти! Ваша професія вимагає глибоких людських, етичних та духовних якостей; мудрості та второпності поєднаних з відвагою та чесністю»[1]

Говорячи про покликання та окреслюючи місію фармацевта апелюватимемо до двох текстів, які найкраще допоможуть заглибитися у питання: перший – «Звернення до учасників Національного Конгресу спілки католицьких фармацевтів Італії»[2], Св. Папи Івана Павла II у 1994 році; другий – «Звернення до учасників 25° Міжнародного Конгресу католицьких фармацевтів»[3], Папи Бенедикта XVI у 2007 році.  Пропонуємо вашій увазі синтез основних думок даних документів, які будучи віддалені часовими рамками, об’єднані спільною тематикою.

Обдаровуючи людину розумом Господь покликав її до здійснення подвійної місії: попереджувати хвороби та лікувати, застосовуючи відповідні для цього засоби[4]. Фармацевт переймає цю місію в особливий спосіб через виконання своїх професійних обов’язків, відіграючи непересічну роль у збереженні та захисті людського життя.

В умовах постійного розвитку медицини та терапевтичних можливостей фармацевт покликаний здійснювати роль медіатора між лікарем і пацієнтом. Виконуючи виховну роль для пацієнтів щодо коректного споживання ліків – допомагати їм усвідомлювати етичні наслідки щодо використання деяких препаратів. В цьому контексті слід зауважити, що право на протест совісті, яке повинне бути визнаним і гарантованим кожному фармацевтові, дозволяє не співдіяти, прямо чи опосередковано, у розповсюдженні препаратів, які, до прикладу, переслідують як ціль аборт чи евтаназію[5].

Служіння людському життю, яке виконує фармацевт, часто здійснюється у складних соціальних та культурних контекстах[6]. Проте, це не означає, що пошук економічної вигоди через розповсюдження препаратів, які принижували б людину та її гідність, може бути оправданим. Окрім того, виготовлення медикаментів повинно бути врегульоване етичним кодексом, суворо збереженим[7].

Варто зауважити, що обов’язки фармацевта не обмежуються розповсюдженням препаратів для покращення психофізичного добробуту. Місія фармацевта – бути моральним авторитетом для колег, насамперед для тих, котрі щойно приступають до виконання професійних обов’язків[8]. Фармацевти покликані виконувати важливу людську та соціальну місію: моральне та психологічне полегшення, яке вони можуть подати тим, хто страждає, відіграватиме важливу роль, якщо воно є плодом людської зрілості та незмінних етичних і євангельських цінностей[9].

Христина Камінська

докторант Accademia Alfonsiana

 

[1]GIOVANNI PAOLO II, DISCORSO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO NAZIONALE DELL’UNIONE CATTOLICA FARMACISTI ITALIANI (29 gennaio 1994), § 4, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1994/january/documents/hf_jp-ii_spe_19940129_farmacisti.html

[2]Ibid.

[3]BENEDETTO XVI, DISCORSO AI PARTECIPANTI AL 25° CONGRESSO INTERNAZIONALE DEI FARMACISTI CATTOLICI (29 ottobre 2007), https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2007/

october/documents/hf_ben-xvi_spe_20071029_catholic-pharmacists.html

[4]GIOVANNI PAOLO II, DISCORSO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO…, § 2.

[5]BENEDETTO XVI, DISCORSO AI PARTECIPANTI AL 25° CONGRESSO…

[6]GIOVANNI PAOLO II, DISCORSO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO…, § 2.

[7]Ibid.

[8]BENEDETTO XVI, DISCORSO AI PARTECIPANTI AL 25° CONGRESSO…

[9]GIOVANNI PAOLO II, DISCORSO AI PARTECIPANTI AL CONGRESSO…, § 3.