16.01.2017

Який моральний критерій може бути запропонований щодо медичного втручання у людське відтворення?

Медичну дію слід оцінювати, беручи до уваги не тільки її технічний вимір, але також, і перш за все, її стосунок до мети, якою є добро осіб та їхнє тілесне і психічне здоров’я. Моральні критерії щодо медичного втручання у відтворення виводяться з гідності людських осіб, з їхньої статевості та походження.

Медицина, яка хоче бути підпорядкованою цілісному благу особи, повинна поважати специфічно людські цінності сексуальності. Лікар є на служінні особам і людському відтворенню. Він не уповноважений розпоряджатися ними, чи вирішувати їхню долю. Медичне втручання поважає гідність осіб, коли воно прагне допомогти подружньому акту, щоб полегшити його здійснення, або ж для того, щоб уможливити досягнення його мети, після того, як він був здійснений нормальним способом.

З іншого боку, іноді трапляється так, що медична дія технічно замінює собою подружній акт, з метою отримати відтворення, яке не є ні його результатом, ні плодом. У цьому випадку медична дія не є, як вона повинна була б бути, на службі подружньому єднанню, але, радше, привласнює собі відтворюючу (прокреаційну) функцію і таким чином суперечить гідності і невід’ємним правам супругів і праву дитини бути народженою.

Гуманізація медицини, на якій сьогодні усі наполягають, вимагає пошанування цілісної гідності людської особи, найперше в акті та у моменті, коли супруги передають життя новій особі. З цієї причини, логічно адресувати це вкрай нагальне звернення до лікарів та науковців-католиків, щоб вони були зразковим свідченням пошанування, яке належиться людському ембріонові та гідності відтворення. Лікарський та медсестринський персонал католицьких лікарень та клінік в особливий спосіб повинен спонукати віддавати належне моральним обов’язкам, які вони взяли на себе, дуже часто також як частину їхнього контрактного зобов’язання. Ті, хто займає головуючі посади у католицьких лікарнях та клініках, хто є часто членами монаших згромаджень, повинні особливо потурбуватись, щоб захищати і сприяти дбайливому дотриманню моральних норм.

ДЖЕРЕЛО:

Священна Конґреґація у справах віровчення, DONUM VITAE (ДАР ЖИТТЯ), II (7) – Інструкція про повагу до людського життя на його початку і гідність продовження людського роду. Відповіді на певні питання сьогодення (1987).

Переклад Наталії Карфут та Ірини Ленишин